Kirsi Lahtinen

Lähihoitaja, hammashoitaja

STAL ry hallituksen jäsen
Helsingin ja Uudenmaan suunterveydenhoidon ammattilaiset ry:n puheenjohtaja
Tehyn ammattiosaston hallituksen jäsen
Uudenmaan Vihreiden hallituksen varajäsen

Poliitiikka tarvitsee sotealan substanssiosaamista

Tehyläisenä kuntavaaliehdokkaana vaaliteemani ovat laadukas varhaiskasvatus sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Ennaltaehkäisy on kustannustehokkain tapa terveyden ja hyvinvoinnin saralla. Meillä jokaisella kuntalaisella on ensisijaisesti vastuu itsellämme, kuinka elämäämme elämme.

Varhaisen puuttumisen mallit esimerkiksi perheiden tai ikäihmisten tuen tarpeeseen ovat myös edullisempia kuin tulipalojen sammutus asioiden kärjistyessä.

Kunta luo puitteet asukkailleen lähiluonnossa liikkumiseen ja virkistäytymiseen, mielestäni Järvenpää on tässä onnistunut hienosti. Järvenpäässä on jatkossakin tarpeellista järjestää kuntalaisille monipuolisesti erilaisia kulttuuritapahtumia.

Laadukas varhaiskasvatus tarkoittaa mielestäni ammattitaitoista henkilöstöä hoitotyössä, kaikille lapsille tasavertaista mahdollisuutta osallistua siihen, pidettävä ryhmäkoot maltillisina,  riittäviä voimavaroja moniammatilliseen yhteistyöhön erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kanssa.Autetaan lähimmäisiämme ja pidetään huoli, että kaikki pysyvät mukana.

Eriarvoisuuden torjunta on oltava keskeinen tavoite koronakriisin jälkihoidossa. Koronakriisi on lisännyt tukien ja palveluiden tarvetta. Palvelu- ja hoitovelkaa on paljon pitkäksi aikaa.

Järvenpäässä meidän on puhallettava nyt yhteen hiileen.

Yhdessä olemme enemmän.