Vaaliteemani

Terveys, hyvinvointi ja laadukas varhaiskasvatus

Järvenpää – tulevaisuuden kunta

Terveydenhuolto ei pelaa eikä palvele kaikkia kuntalaisia etäyhteyksin. Sairaan ihmisen on saatava inhimillistä hoitoa ja hoivaa, kosketusta ja kasvokkain keskustelua.

Tasa-arvoa pitää edistää kaikissa kunnan toimissa. Meillä kaikilla on eri tarpeet hyvinvointimme suhteen. Tasa-arvoon pyrkiminen ehkäisee syrjintää eikä tasa-arvo etene itsestään vaan sen eteen pitää tehdä töitä.

Sote-menot nousevat koko ajan. Pärjäsimmekö paremmin vähentämällä kunnan byrokratiaa? Sitä on hyvä miettiä.

Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät eväät elämään.

Puhdas sisäilma on jokaisen lapsen perusoikeus. Päiväkodeissa on tälläkin hetkellä sisäilmaongelmia, josta aiheutuu terveyshaittoja ja kustannuksia. On tärkeää, että lapsiamme hoitavat ja hoivaa antavat koulutetut ammattihenkilöt.

Riittävä määrä hoitohenkilökuntaa voidaan ehkäistä monia kalliita korjaavia toimenpiteitä kuten sairaalajaksoja sekä lasten huostaanottoja.